Hammar Företagspark

På uppdrag av Badhustorget Privatbostäder utför vi gator, vägar, dagvattendammar, samt va för Hammar Företagspark i Stenungsund. 132 000 kvm industrimark.