Dumprar

Dumprar
Vi har ett antal dumprar som vi hyr ut både med eller utan förare. Dumprarna är idealiska för transporter där det är svårt för lastbilar att ta sig fram.