Krossning

I vår verksamhet har vi två förkrossar samt en efterkross och ett soteringsverk. Vid stora entreprenader krossar vi på plats för att minska transporter och återanvända material direkt på entreprenadplatsen. Vi krossar även på våra upplag i Varekil och i Stenungsund. Vi kan erbjuda sten, grus och makadam i alla fraktioner.