Markarbeten Ängsbacken

Asfaltering, sättning av kantsten samt plattbeläggning pågår på Ängsbacken.