Markentreprenad för 22 lägenheter Brf SjöLyckan

På uppdrag av Badhustorget Privatbostäder AB utför Orust Schakt markentreprenad för 22 lägenheter i Ucklum.