Markentreprenad för 32 lägenheter Tega Ängar Ytterby

Orust Schakt har fått förtroendet av Sverigebogården att uppföra 32 lägenheter i Ytterby, Tega Ängar.

Beräknad Byggstart under kvartal 1-2018