Markentreprenad på Strandplan

Markentreprenad på Strandplan, nybyggnad av affärs och kontorsfastigheter.
Beställare: SEAB