Nybyggnation av 64 lägenheter Marstrand

Markentreprenad för Sverigebogården med nybyggnation av 64 lägenheter Hareslätt pågår för fullt.

Inflyttning i området hösten 2016.