Author - orusts00

Markentreprenad på Strandplan

Markentreprenad på Strandplan, nybyggnad av affärs och kontorsfastigheter.
Beställare: SEAB

Nybyggnation av 64 lägenheter Marstrand

Markentreprenad för Sverigebogården med nybyggnation av 64 lägenheter Hareslätt pågår för fullt.

Inflyttning i området hösten 2016.

Nybyggnation Varekil

Orust Schakt bygger nya lokaler för XL-Bygg i Varekil.